Выдавецкі дом "Звязда"

Выдавецкі дом "Звязда" быў створаны восенню 2012 года шляхам аб’яднання рэдакцыйна-выдавецкай установы "Литература и искусство" і рэдакцыі газеты "Звязда".
Выдавецкі дом "Звязда"

Сёння ўстанова ўключае ў сябе наступныя выданні:

  • "Звязда" - грамадска-палітычная газета;
  • "ЛіМ" - беларуская штотыднёвая літаратурная газета;
  • "Родная Прырода" - грамадска-палітычны навукова-папулярны экалагічны часопіс;
  • "Алеся" - часопіс для жаночай аўдыторыі;
  • "Беларусь. Belarus" часопіс, разлічаны на замежнага чытача. Публікуе матэрыялы на англійскай мове, асобныя матэрыялы выходзяць на беларускай, рускай і кітайскай мовах.

Вядучым выданнем выдавецкага дома з'яўляецца газета "Звязда", якая выдаецца са жніўня 1917 года (старэйшае ў краіне выданне). Гэта адзіная штодзённая газета, якая выходзіць толькі на беларускай мове. Заснавальнікамі выдання з'яўляюцца Савет Рэспублікі і Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, Савет Міністраў.

За больш чым стогадовую гісторыю газета не мяняла сваіх прыярытэтаў, якія застаюцца і сёння: усебаковае асвятленне дзяржаўнай палітыкі, дзейнасці кіраўніцтва краіны, органаў дзяржкіравання. Акрамя таго, вялікая ўвага на старонках выдання ўдзяляецца пытанням нацыянальнай ідэнтычнасці, чысціні беларускай мовы, захаванню традыцый.

Выдавецкі дом выпускае сацыяльна значную літаратуру, у тым ліку кнігі для дзяцей на беларускай мове, а таксама краязнаўчую і мастацкую літаратуры.