Aleksandr Lukashenko sends birthday greetings to Ilya Mikhalchuk

    President of Belarus Aleksandr Lukashenko has sent birthday greetings to the Governor of Arkhangelsk Oblast of the Russian Federation, Ilya Mikhalchuk.