Aleksandr Lukashenko sends birthday greetings to Governor Vasily Golubev

    Belarus President Aleksandr Lukashenko has sent a letter of birthday greetings to the Governor of Russia's Rostov Oblast, Vasily Golubev.