Aleksandr Lukashenko sends birthday greetings to Governor of Tyumen Oblast Vladimir Yakushev

    President of the Republic of Belarus Aleksandr Lukashenko has sent a letter of birthday greetings to Governor of Tyumen Oblast of the Russian Federation Vladimir Yakushev.