Aleksandr Lukashenko sends birthday greetings to Yuri Luzhkov

    President of Belarus Aleksandr Lukashenko has sent a letter of birthday greetings to Yuri Luzhkov.