Aleksandr Lukashenko sends birthday greetings to Ryazan Oblast Governor Oleg Kovalev

    President of the republic of Belarus Aleksandr Lukashenko has sent a letter of birthday greetings to Governor of Ryazan Oblast of the Russian Federation Oleg Kovalev.