Aleksandr Lukashenko sends birthday greetings to Nizhny Novgorod Oblast Governor Valery Shantsev

    President of Belarus Aleksandr Lukashenko has sent a letter of birthday greetings to Governor of Russia's Nizhny Novgorod Oblast Valery Shantsev.