Aleksandr Lukashenko sends birthday greetings to Khabarovsk Krai Governor

    President of the Republic of Belarus Aleksandr Lukashenko has sent a letter of birthday greetings to Khabarovsk Krai Governor Vyacheslav Shport.