http://president.gov.by/by Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь by-by Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь rss news Tue, 05 Mar 2013 15:00:03 +0300 Mon, 15 Oct 2018 16:47:46 +0300 15 Прыняцце кадравых рашэнняў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 18 верасня разгледзеў кадравыя пытанні. http://president.gov.by/by/news_by/view/prynjatstse-kadravyx-rashennjau-19501/ rss news Tue, 18 Sep 2018 12:25:00 +0300 Аляксандр Саламаха вызвалены ад пасады першага намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі http://president.gov.by/by/news_by/view/aljaksandr-salamaxa-vyzvaleny-ad-pasady-pershaga-namesnika-starshyni-belteleradyekampanii-19488/ rss news Wed, 12 Sep 2018 20:00:00 +0300 Ігар Петрышэнка надзелены паўнамоцтвамі па прадстаўніцтве інтарэсаў Беларусі ў інтэграцыйных аб'яднаннях http://president.gov.by/by/news_by/view/igar-petryshenka-nadzeleny-paunamotstvami-pa-pradstaunitstve-intaresau-belarusi-u-integratsyjnyx-abjadnannjax-19472/ rss news Tue, 11 Sep 2018 19:50:00 +0300 Віктар Назаранка вызвалены ад пасады Старшыні Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі http://president.gov.by/by/news_by/view/viktar-nazaranka-vyzvaleny-z-pasady-starshyni-dzjarzhaunaga-kamiteta-pa-standartyzatsyi-19454/ rss news Fri, 07 Sep 2018 19:00:00 +0300 Аляксандр Субоцін вызвалены ад пасады памочніка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь http://president.gov.by/by/news_by/view/aljaksandr-subotsin-vyzvaleny-z-pasady-pamochnika-prezidenta-respubliki-belarus-19455/ rss news Fri, 07 Sep 2018 18:30:00 +0300 Прыняцце кадравых рашэнняў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 31 жніўня разгледзеў кадравыя пытанні. http://president.gov.by/by/news_by/view/prynjatstse-kadravyx-rashennjau-19391/ rss news Fri, 31 Aug 2018 13:51:00 +0300 Аляксандр Лукашэнка правёў кадравыя перастаноўкі ў судзейскім корпусе Кіраўнік дзяржавы падпісаў адпаведны Указ № 348 "Аб назначэнні і вызваленні суддзяў". http://president.gov.by/by/news_by/view/aljaksandr-lukashenka-praveu-kadravyja-perastanouki-u-sudzejskim-korpuse-19360/ rss news Fri, 24 Aug 2018 15:00:00 +0300 Прыняцце кадравых рашэнняў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка назначыў новае кіраўніцтва Урада. Адпаведныя кадравыя рашэнні агучыў Кіраўнік дзяржавы. http://president.gov.by/by/news_by/view/prynjatstse-kadravyx-rashennjau-19328/ rss news Sat, 18 Aug 2018 20:25:00 +0300 Заявы наконт крытычных заўваг у СМІ і інтэрнэце Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў час кадравых назначэнняў ва Урад адказаў на крытычныя заўвагі ў СМІ і інтэрнэце. http://president.gov.by/by/news_by/view/zajavy-nakont-krytychnyx-zauvag-u-smi-i-internetse-19336/ rss news Sat, 18 Aug 2018 18:00:00 +0300 Службовыя асобы прыцягнуты да адказнасці за невыкананне даручэнняў Прэзідэнта http://president.gov.by/by/news_by/view/sluzhbovyja-asoby-prytsjagnuty-da-adkaznastsi-za-nevykananne-daruchennjau-prezidenta-19311/ rss news Thu, 16 Aug 2018 16:49:00 +0300 Аляксандр Васільеў назначаны начальнікам упраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама http://president.gov.by/by/news_by/view/aljaksandr-vasiljeu-naznachany-nachalnikam-upraulennja-unutranyx-sprau-gomelskaga-ablvykankama-19304/ rss news Wed, 15 Aug 2018 18:53:00 +0300 Алег Шандаровіч назначаны начальнікам упраўлення Следчага камітэта па Гродзенскай вобласці http://president.gov.by/by/news_by/view/aleg-shandarovich-naznachany-nachalnikam-upraulennja-sledchaga-kamiteta-pa-grodzenskaj-voblastsi-19143/ rss news Tue, 17 Jul 2018 20:00:00 +0300 Кадравыя назначэнні ў кіраўніцтве КДБ Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што КДБ многае робіць у плане эканамічнай бяспекі, абароны канстытуцыйнага ладу. http://president.gov.by/by/news_by/view/kadravyja-naznachenni-u-kiraunitstve-kdb-19038/ rss news Sat, 30 Jun 2018 14:00:00 +0300 Аляксандр Лукашэнка падпісаў указы аб прысваенні генеральскіх званняў http://president.gov.by/by/news_by/view/aljaksandr-lukashenka-padpisau-ukazy-ab-prysvaenni-generalskix-zvannjau-19039/ rss news Fri, 29 Jun 2018 21:00:00 +0300 Прыняцце кадравых рашэнняў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка разгледзеў кадравыя пытанні. http://president.gov.by/by/news_by/view/prynjatstse-kadravyx-rashennjau-19003/ rss news Tue, 26 Jun 2018 13:06:00 +0300