http://president.gov.by/by Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь by-by Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь rss news Tue, 05 Mar 2013 15:00:03 +0300 Fri, 16 Feb 2018 23:05:48 +0300 15 Пасяджэнне Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь Упершыню з сярэдзіны мінулага стагоддзя свет знаходзіцца за крок ад узнікнення глабальнага процістаяння з самымі непрадказальнымі наступствамі. Аб гэтым Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка заявіў на пасяджэнні Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь. http://president.gov.by/by/news_by/view/pasjadzhenne-saveta-bjaspeki-respubliki-belarus-18099/ rss news Tue, 13 Feb 2018 16:32:00 +0300 Зацвярджэнне рашэння на ахову Дзяржаўнай граніцы Беларусі ў 2018 годзе Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка лічыць неабходным удасканальваць сістэму процідзеяння пагрозам і выклікам бяспецы граніц Беларусі, абнаўляць формы далейшага развіцця пагранічнага ведамства. Аб гэтым ён заявіў пры зацвярджэнні рашэння на ахову дзяржграніцы органамі пагранічнай службы ў 2018 годзе. http://president.gov.by/by/news_by/view/zatsvjardzhenne-rashennja-na-axovu-dzjarzhaunaj-granitsy-belarusi-u-2018-godze-17918/ rss news Mon, 22 Jan 2018 19:01:00 +0300 Нарада па лібералізацыі візавага рэжыму Работу па спрашчэнні ўезду іншаземцаў у Беларусь неабходна прадаўжаць. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на нарадзе па лібералізацыі візавага рэжыму. http://president.gov.by/by/news_by/view/narada-pa-liberalizatsyi-vizavaga-rezhymu-17854/ rss news Thu, 11 Jan 2018 13:31:00 +0300 Сустрэча з прадстаўнікамі дзелавых колаў Малы і сярэдні бізнес - важнейшы складнік устойлівага развіцця эканомікі. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі дзелавых колаў. http://president.gov.by/by/news_by/view/sustrecha-z-pradstaunikami-dzelavyx-kolau-17707/ rss news Fri, 22 Dec 2017 16:51:00 +0300 Нарада аб праектах прававых актаў Праекты прававых актаў, накіраваных на развіццё рэальнага сектара эканомікі, навуковай дзейнасці і забеспячэнне занятасці насельніцтва, абмеркаваны на нарадзе ў Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. http://president.gov.by/by/news_by/view/narada-ab-praektax-pravavyx-aktau-17702/ rss news Thu, 21 Dec 2017 15:52:00 +0300 Нарада аб прапануемых новых інструментах рэструктурызацыі даўгавых абавязацельстваў у эканоміцы Недапушчальна пастаянна перакладваць праблемы прадпрыемстваў і банкаў на бюджэт. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на нарадзе аб прапануемых новых інструментах рэструктурызацыі даўгавых абавязацельстваў у эканоміцы. http://president.gov.by/by/news_by/view/narada-ab-prapanuemyx-novyx-instrumentax-restrukturyzatsyi-daugavyx-abavjazatselstvau-u-ekanomitsy-17692/ rss news Tue, 19 Dec 2017 12:46:00 +0300 Нарада з кіраўнікамі сілавога блока Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка назначыў новых кіраўнікоў Аператыўна-аналітычнага цэнтра і Службы бяспекі Прэзідэнта Беларусі. Аб гэтым стала вядома па выніках праведзенай нарады з кіраўнікамі сілавога блока. http://president.gov.by/by/news_by/view/narada-z-kiraunikami-silavoga-bloka-17636/ rss news Mon, 11 Dec 2017 16:00:00 +0300 Нарада па праекце Дэкрэта "Аб развіцці лічбавай эканомікі" Беларусь павінна максімальна выкарыстоўваць магчымасці па развіцці лічбавай эканомікі. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на нарадзе па праекце Дэкрэта "Аб развіцці лічбавай эканомікі". http://president.gov.by/by/news_by/view/narada-pa-praektse-dekreta-ab-razvitstsi-lichbavaj-ekanomiki-17635/ rss news Mon, 11 Dec 2017 12:15:00 +0300 Нарада па пытаннях медыцынскага абслугоўвання ў новым клінічным медыцынскім цэнтры Будаўніцтва новага клінічнага медыцынскага цэнтра ў вёсцы Ждановічы Мінскага раёна дало магчымасць сэканоміць сотні мільёнаў еўра для бюджэту краіны. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на нарадзе па пытаннях медыцынскага абслугоўвання ў будуемай установе аховы здароўя. http://president.gov.by/by/news_by/view/narada-pa-pytannjax-medytsynskaga-abslugouvannja-u-novym-klinichnym-medytsynskim-tsentry-17615/ rss news Thu, 07 Dec 2017 14:23:00 +0300 Нарада па пытаннях вытворчасці і рэалізацыі тытунёвых вырабаў Прапановы па змяненні сістэмы работы ў сферы вытворчасці і рэалізацыі тытунёвых вырабаў вынесены на нараду ў Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. http://president.gov.by/by/news_by/view/narada-pa-pytannjax-vytvorchastsi-i-realizatsyi-tytunevyx-vyrabau-17596/ rss news Mon, 04 Dec 2017 12:32:00 +0300 Даклад Урада, Нацыянальнага банка, аблвыканкамаў і Мінгарвыканкама Прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2018 год павінен быць рэалістычным, але выключна напружаным. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на дакладзе Урада, Нацыянальнага банка, аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама аб рабоце эканомікі за мінулы перыяд 2017 года, ацэнцы вынікаў года і праектаў прагнозу, бюджэту і грашова-крэдытнай палітыкі на 2018 год. http://president.gov.by/by/news_by/view/daklad-urada-natsyjanalnaga-banka-ablvykankamau-i-minskaga-garvykankama-17504/ rss news Tue, 21 Nov 2017 12:52:00 +0300 Даклад па асобных пытаннях крэдытна-фінансавых арганізацый Дзейнасць банкаў павінна быць выніковай і максімальна ўлічваць інтарэсы нацыянальнай эканомікі. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, заслухоўваючы даклад па асобных пытаннях крэдытна-фінансавых арганізацый. http://president.gov.by/by/news_by/view/daklad-pa-asobnyx-pytannjax-kredytna-finansavyx-arganizatsyj-17467/ rss news Thu, 16 Nov 2017 14:18:00 +0300 Даклад аб рэалізацыі норм Указа № 253 "Аб мерах па фінансавым аздараўленні сельскагаспадарчых арганізацый" Вынікам работы па аздараўленні адстаючых сельскагаспадарчых арганізацый павінен стаць іх выхад на рэнтабельную вытворчасць. Гэтага запатрабаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, заслухоўваючы даклад аб рэалізацыі норм Указа № 253 "Аб мерах па фінансавым аздараўленні сельскагаспадарчых арганізацый" і прапануемых у яго змяненнях. http://president.gov.by/by/news_by/view/daklad-ab-realizatsyi-norm-ukaza-253-ab-merax-pa-finansavym-azdaraulenni-selskagaspadarchyx-arganizatsyj-17425/ rss news Fri, 10 Nov 2017 14:09:00 +0300 Нарада з кіраўніцтвам Адміністрацыі Прэзідэнта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка адзначае наяўнасць праблемных момантаў з выканальніцкай дысцыплінай сярод дзяржслужачых і ў пытанні работы са зваротамі грамадзян. Аб гэтым ён заявіў на нарадзе з кіраўніцтвам Адміністрацыі Прэзідэнта. http://president.gov.by/by/news_by/view/narada-z-kiraunitstvam-administratsyi-prezidenta-17371/ rss news Tue, 24 Oct 2017 12:38:00 +0300 Даклад аб мерах па завяршэнні асенніх палявых работ Асноўныя ўборачныя работы павінны быць завершаны ў Беларусі да 7 лістапада. Такую задачу Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка паставіў, заслухоўваючы даклад аб мерах па завяршэнні асенніх палявых работ у краіне і прапановах па ўдасканаленні структуры пасяўных плошчаў у Віцебскай вобласці. http://president.gov.by/by/news_by/view/daklad-ab-merax-pa-zavjarshenni-asennix-paljavyx-rabot-17368/ rss news Mon, 23 Oct 2017 13:01:00 +0300